Menu
XDS Kalibar: 45 ACP Spremnik:5/7 Dužina cijevi: 3.3" Težina: 610g
SKU: 2978
Proizvođač: HS
1.199,25 KM
Specifikacije proizvoda
Kalibar 45 Auto
*
*
*
Specifikacije proizvoda
Kalibar 45 Auto