Menu

Opći uvjeti i odredbe

Informacije o društvu:

MM TRADE doo
Trnska cesta 215
88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina
e-mail : info@mmtrade.ba
tel.+387 63 222 145 

 


Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.
Radno vrijeme telefonskih operatera za podršku korisnicima je od ponedjeljka do petka, od 08:00 do 16:00 h.
Poduzeće MM TRADE doo pruža online usluge putem svoje web stranice na domeni www.mmtrade.ba. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja platnih transakcija.

 

Opći uvjeti i odredbe propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje web stranice mmtrade.ba. Korištenjem web stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima i odredbama te pristaju na korištenje web stranice mmtrade.ba u skladu s njima. Pravo korištenja web stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, i nijedan drugi korisnik nije ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole poduzeća MM TRADE doo, te prihvaća da poduzeće nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Poduzeće zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, poduzeće može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Korištenjem ove web stranice Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima i odredbama. Poduzeće poručuje Krajnjem korisniku, ako se s ovdje navedenim Općim uvjetima i odredbama ne slaže, ili ako ima manje od 18 godina, da se pokuša suzdržati od upotrebe ove web stranice.

Poduzeće zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih uvjeta i odredbi i/ili izjavu o Zaštiti podataka i privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima i odredbama i informacije u izjavi o Zaštiti podataka i privatnosti, kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavkom korištenja web stranice i nakon objave novih promijenjenih Općih uvjeta i odredbi, kao i izjave o Zaštiti podataka i privatnosti, podrazumijeva da Krajnji korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i za drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ove web stranice, uz sve troškove koji su s tim povezani. Poduzeće nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika, koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove web stranice.

Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ove web stranice mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima i odredbama. Krajnji korisnici ne smiju putem ove web stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja poduzeća NEW sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu web stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na mmtrade.ba web stranici ekskluzivno su pravo poduzeća MM TRADE doo ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, ili mijenjanje ove web stranice na drugi način bez izričitog pismenog odobrenja poduzeća strogo je zabranjeno. Kršenje Općih uvjeta i odredbi može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Web stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj web stranice mmtrade.ba, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja poduzeća i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj web stranici postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Poduzeće nema nikakvu obavezu izvještavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati da odredi je li neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ove web stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu vlastitu upotrebu. Time Krajnji korisnik daje pravo poduzeću da mijenja, kopira, objavljuje i distribuira bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na web stranici mmtrade.ba.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje web stranice mmtrade.ba isključivo na njegovu odgovornost, tako da poduzeće ne garantira (I) za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove web stranice, ili (II) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove web stranice.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, prekidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da poduzeće nije odgovorno za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana, te da rizik od šteta, koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku. Ni u kojem slučaju poduzeće neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili kao posljedica nemogućnosti korištenja ove web stranice. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj web stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, poduzeće neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovoj web stranici, kao ni za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Nijedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Poduzeće nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na web stranicu. Poduzeće MM TRADE doo zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik se slaže da će nadoknaditi štetu i da neće smatrati odgovornim poduzeće MM TRADE doo , od svih zahtjeva za naknadu štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ove web stranice od strane Krajnjeg korisnika.

Poduzeće može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Poduzeće zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje poduzeće, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta i odredbi od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili emailom, a dobit će pismeni odgovor poštom ili emailom u zakonskom roku.

mmtrade.ba je registrirana domena poduzeća MM TRADE doo.

Poduzeće je uvoznik i distributer sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Poduzeće ne garantira za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja kao ni za njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Poduzeće nije odgovorno za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na mmtrade.ba web stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba poduzeća. Ni pod kojim uvjetima poduzeće neće biti odgovorno za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu time što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem mmtrade.ba web stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost da ocijeni točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan na mmtrade.ba web stranici.

Sjedište poduzeća MM TRADE doo je u Širokom Brijegu u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ove web stranice (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Širokom Brijegu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ove web stranice Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim uvjetima i odredbama ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Širokom Brijegu.

Putem web stranice mmtrade.ba nije moguće obaviti plaćanje već samo poručivanje robe te dostava putem brze pošte te plaćanje pouzeću.

Cijene

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM), s uračunatim PDV-om.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, ali bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se MM TRADE doo unaprijed ispričava svojim kupcima, koji će biti obaviješteni o nastaloj situaciji, o pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Popusti

Poduzeće će periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na prodaju s popustom.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti prodaje s popustom bit će detaljno opisani, posebno trajanje popusta, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon završetka prodaje s popustom, poduzeće neće primati nove narudžbe pod uvjetima koji su se odnosili na prodaju s popustom, ukoliko je istekao rok.

Zaštita osobnih podataka

MM TRADE doo obavezuje se čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših kupaca, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluga, te ih koristimo isključivo u svrhu izdavanja računa i autorizacije kreditnih kartica. MM TRADE doo informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Obvezujemo se da primljene osobne podatke nećemo davati na korištenje trećim osobama, te da ih bez pristanka korisnika nećemo koristiti za slanje reklamnih poruka niti u svrhu bilo kakvih marketinških akcija.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Podaci koje prikupljamo

Neki podaci su od izrazite važnosti bez kojih ne možemo obraditi vas upit  na www.mmtrade.ba Za obradu vaše narudžbe potrebni su nam sljedeći podaci:

  • Ime i prezime
  • Adresa
  • Broj telefona
  • Email adresa
  • Kalibar oružja koji posjedujete
  • Lovačko društvo
  • Streljački klub